Ny webbplats för Studentprästerna i Lund

27 juni 2014

Denna sida används inte längre. Vi finns på http://www.lundsdomkyrka.se/studentprasterna/

Välkommen till oss!


”Intolerans är att inte acceptera eller respektera mänsklig olikhet.” Kryptan får besök av EXPO!

06 maj 2014

”Intolerans är att inte acceptera eller respektera mänsklig olikhet. Det är att nedvärdera och vara fientlig mot människor som skiljs ut som annorlunda och avvikande. Den organiserade intoleransen i Sverige har en lång historia men aktiviteten inom miljön har varierat mycket över tid. De senaste två åren har den rasideologiska aktivismen ökat kraftigt. Vilka är de pådrivande grupperna och vad innebär deras ökade närvaro för det öppna och demokratiska samhället?”

Sara Duarte, utbildare från Expo delar tankar.

Vi ses kl 19 i Domkyrkans krypta på söndag 11 maj.

 

Hälsningar

Torbjörn Ram

Studentprästerna


Medkänsla med dig själv och andra – Mindfulness medvetennärvaro

20 mars 2014

Glömmer du bort dej själv, glömmer du bort din medmänniska. Båda dessa behöver dej! 

På söndagskväll i kryptan på söndag får vi lyssna till Katarina Lundblad som delar tankar och stillhet om Mindfulness.

Vi får också lyssna till sång och gitarr av Josefin Nilsson.

Välkomna 19.00, 23 mars


Diakonins roll i det moderna samhället

14 mars 2014

Vem ska vi hjälpa och varför? Nada Perlenberg, socialkurator vid Diakonicentralen i Lund kommer till Söndagskväll i kryptan 16 mars klockan 19 och delar tankar med oss om vad det diakonala arbetet i Lund innebär.

Nada är också med oss på eftersitsen i Domkyrkoforum efteråt. Vi bryter upp från vårt samtal klockan 21.

Välkommen!


Mod – att förändra världen

25 februari 2014

Allt är inte rättvist i vår värld. Vilken rättighet skulle du välja bort om du var tvungen att ta bort en av dina rättigheter ?

1) Rätten att gå i skola

2) Rätten att äta sig mätt

3) Rätten att tala sitt språk

4) Rätten att inte utsättas för tortyr

5) Rätten att få rösta

Vad skulle hända i ett land om den rättighet som du valt bort inte skulle finnas? Välkommen till söndagskväll i kryptan den 2 mars kl 19.00 i domkyrkan. De som ansvarar för gudstjänsten är diakoniagruppen som varit aktiv i Västerkyrkan det senaste året. Josefine Nillson kommer spela och sjunga.

 


Söndagskväll i kryptan vårterminen 2014

12 februari 2014

Nu startar terminen med Söndagskväll i kryptan, Studentprästernas temamässa i Domkyrkans krypta. Vi avslutar kvällen med samtal och fika i Domkyrkoforum efteråt för den som har möjlighet. Mycket välkommen söndag kväll klockan 19!

Vårens teman och gäster är:

16 februari MALKUT, ett band som består av Daniel Biel, sjukhuspräst i Hässleholm, sång och bas, Markus Gustavsson, teol stud, klaviatur och sång, och David Berndtsson, vikarierande vaktmästare i Hässleholms församling, trummor och percussion. Bandet framför egenskrivna låtar med allmänmänskliga och kristna teman som berör tro, otro, hopp, längtan, ensamhet, gemenskap och oro. MALKUT är ett hebreiskt ord och betyder Guds rike. Temanamnet är en rad hämtad från Salomos vishet: Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat.

23 februari KONST, KROPP, RUM med Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan och konstnär Francoise Ribeyrolles-Marcus som med utställningen TILLBLIVELSE låter ana vad som händer när ljus möter materia och osynligt blir synligt.

2 mars MOD ATT FÖRÄNDRA med aktivisterna Diakoniagruppen och Josefin Nilsson på sång och gitarr.

9 mars PÅ VÄG med Eva Månsson Carleheden, studentpräst.

16 mars DIAKONINS ROLL I DET MODERNA SAMHÄLLET med Mats Högelius och Nada Perlenberg från Diakonicentralen i Lund.

23 mars MINDFULNESS-MEDVETEN NÄRVARO med mindfulnessinstruktör Katarina Lundahl. Josefin Nilsson sjunger och spelar gitarr.

30 mars DEN PERFEKTA KROPPEN- EN MYT ELLER EN MÖJLIGHET med professorn i medicinsk kemi Charlotte Erlanson-Albertsson.

6 april GUDSBEVIS med Thore Husfeldt, professor i datavetenskap.

11 april VÄRLDENS BÄSTA GUDSBEVIS? EN FILOSOFISK ANALYS med Martin Lembke, religionsfilosof som 2012 disputerade på avhandlingen Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise där han gör ett försök att slå ihop två klassiska gudsbevis till ett. För närvarande vikarierar Martin Lembke som biträdande studierektor på CTR.

27 april MIN RESA TILL INDIEN. OM SOCIALT ARBETE I SLUMMEN I MUMBAI med Sandra Lindqvist, socionomstudent

4 maj OM PSYKISK OHÄLSA med Mikaela Aspelin, informatör, skribent, ambassadör för (H)järnkoll.

11 maj Kryptankväll

18 maj KRYPTANKVÄLL I KARNEVALSTID med kören SvartpåVitt under ledning av Diana Nunez och med Lars Beijbom på piano.


Är du rent schizofren?

07 november 2013

Är du rent schizofren? Om rädsla och fördomar kring schizofreni talar Per Torell, präst och ordförande i schizofreniförbundet och Mikaela Aspelin, författare till boken Sänder på tusen kanaler  i Söndagskväll i kryptan på söndag 10 november kl 19. Välkommen!

Efteråt samlas vi tillsammans med Per och Mikaela i Domkyrkoforum för samtal och fika.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.